Ζητείται προσωπικό για εμπορικό κατάστημα στο Mediterranean Cosmos