ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι /-ες, με προϋπηρεσία, για εποχική εργασία στην περιοχή Ταγαράδων.