Διαθέσιμο νέο εμβόλιο για την πρόληψη της Μηνιγγίτιδας Β