Στη «φάκα» σπείρα που είχε διαπράξει πάνω από χίλιες διαρρήξεις