Κινητοποιήσεις γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία