Η παιδεία δε φαίνεται στις γνώσεις αλλά στη συμπεριφορά.

You may also like...