Το λεωφορείο στην Κίνα που περνάει πάνω από τα αυτοκίνητα είναι πλέον πραγματικότητα.

You may also like...