Έτσι στρώνουν τους δρόμους στη Ρωσία και μάλιστα σε χρόνο μηδέν.

You may also like...