Η κρίση «κόβει» χρόνια από τους Έλληνες Τουλάχιστον κατά 2 χρόνια αναμένεται να μειωθεί το προσδόκιμο επιβίωσης…

You may also like...