Οι 350.000 μέτοχοι της Bankia θα πληρώσουν το τίμημα της εξυγίανσης

You may also like...