Κύπρος: Πιο βαθιά η ύφεση για την οικονομία το 2013