Για τον Πάπα της Ρώμης κατασκεύασαν μια Mercedes με θρόνο

You may also like...