Δε μιλάει ακόμα, είναι φυσιολογικό;

You may also like...