“Παρ” όλα αυτά”: Μια παράσταση-μαρτυρία για τον καρκίνο