Δήμητρα Μπιθαρά-Κυριακού: Ποια είναι η επιχειρηματίας που θα αναζητήσει 20 εκ. ευρώ από τις αγορές