Ένας ειδικός εξηγεί τι σημαίνει η δημιουργία ανθρώπινων ωαρίων στο εργαστήριο