Ο ΟΣΠ φροντίζει για τη στοματική υγεία των ηλικιωμένων