Ιδρύεται γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα