Εξαιρούνται από την απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας τις Κυριακές τα φαρμακεία