Νέα παγκόσμια διάκριση για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών