Γεγονός ο πρώτος μαγνήτης δύο διαστάσεων!

You may also like...