Πως να γράψω σωστά ενα βιογραφικό σημείωμα;

Εγχειρίδιο σύστασης βιογραφικού σημειώματος

Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα

»Είναι ένα επίσημο έγγραφο που απεικονίζει περιληπτικά την προσωπική μορφωτική και επαγγελματική μας εικόνα και ταυτότητα

»Δεν είναι μια λίστα με επιτεύγματα και εμπειρίες

»Είναι η πρώτη εντύπωση στη διαδικασία επιλογής προσωπικού

Κατευθυντήριες Γραμμές στη σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

»Ευανάγνωστο- Να διαβάζεται εύκολα
»Σαφές- κατατοπιστικό
»Γραμματικά Σωστό: Ορθογραφία και Σύνταξη
»Δομημένο σε ενότητες
»Πρόσφατο
»Καλαίσθητο
»Σύντομο αλλά περιεκτικό 2-3 σελίδες

Τι περιλαμβάνει- Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπικά Στοιχεία:

»Ονοματεπώνυμο
»Ημερομηνία Γέννησης
»Ταυτότητα
»Υπηκοότητα
»Πλήρης Διεύθυνση (Οικίας)
»Στοιχεία Επικοινωνίας:
«Τηλέφωνο
«Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
»Οικογενειακή κατάσταση

Εκπαίδευση:

»Αντίστροφη χρονολογική σειρά
»Περίοδος Φοίτησης: Από-μέχρι
»Τίτλος Σπουδών/Έτος
»Τμήμα σχολής, Εκπαιδευτικό ίδρυμα
»Συνοψίστε τα κύρια μαθήματα του Προγράμματος σπουδών
»Γενικό Βαθμό
»Διπλωματική Εργασία

Εκπαίδευση:
»Δευτεροβάθμια:
Όνομα σχολείου
Κατεύθυνση
Βαθμός

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
Συσχετίστε την εκπαίδευση σας με την εταιρεία ή τον κλάδο ή την θέση

Επαγγελματική εμπειρία
»Αντίστροφη Χρονολογική σειρά
»Περίοδος:  Από-μέχρι
Εταιρεία / Οργανισμός
Θέση / Τμήμα
Καθήκοντα – ευθύνες
Εργασιακά επιτεύγματα

Μπορείτε να παρουσιάσετε ως εργασιακή εμπειρία:
»την πρακτική σας άσκηση
»την εθελοντική εργασία που »έχετε προσφέρει
»τη συμμετοχή σας σε »προγράμματα απόκτησης »εργασιακής εμπειρίας
»τη μερική απασχόληση κατά τη »διάρκεια των σπουδών σας
»την εποχιακή απασχόληση (π.χ. »τους καλοκαιρινούς μήνες)
»την στρατιωτική σας θητεία

Ξένες Γλώσσες
»Αναφέρετε τη γλώσσα και επίπεδο κατανόησης, ανάγνωσης, ομιλίας γραφής
(Μέτρια-Καλά-Πολύ Καλά-Άριστα)

»Αναφέρετε οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχετε εξασφαλίσει
(GCE, IELTS, TOEFL)

Γνώσεις Πληροφορικής
»Λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων, διαχείριση δικτύου, σχεδιαστικά ή στατιστικά πακέτα κ.α. (Microsoft Office (WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT), S-PLUSS/ R, SPSS, MINITAB)

»Πρόγραμμα και επίπεδο γνώσης και χρήσης.

Διακρίσεις-Βραβεία
»Υποτροφία ή άλλες διακρίσεις.

Συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια
»Ημερομηνία
Τίτλος Συνεδρίου
Φορέας υλοποίησης
Τόπος διεξαγωγής

Αν η παρακολούθηση των σεμιναρίων έχει σημασία για τη συγκεκριμένη θέση, αναφέρετε εν συντομία τα βασικά στοιχεία, έτσι ώστε να κατατοπίσετε τον υπεύθυνο επιλογής σε ποιο αντικείμενο/πεδίο εκπαιδευτήκατε.

Δημοσιεύσεις
Περίοδος
Θέμα / αντικείμενο
Χώρος δημοσίευσης (Ημερήσιο τύπο-Επαγγελματικά περιοδικά)

Προσωπικά Ενδιαφέροντα
»Ασχολίες κατά τον ελεύθερο χρόνο στην παρούσα φάση ή κατά το παρελθόν.
Αθλητισμός
Συμμετοχή σε ομίλους, συνδέσμους
Ενδιαφέροντα ( Hobbies )

Συμπληρωματικές Πληροφορίες
»Στρατιωτικές υποχρεώσεις
»Άδεια οδηγήσεως
»Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετίζονται με τη θέση ή / και την εταιρεία
»Συμμετοχή σε επιστημονικούς συλλόγους
»Συμμετοχή ως ομιλητής/τρία σε ημερίδες ή συνέδρια, τους τίτλους, το φορέα διεξαγωγής του συνεδρίου και την ημερομηνία

Συστάσεις
»Καθηγητή

»Προϊστάμενο εργασίας (πχ πρακτική άσκηση)

»Συνεργάτες με τους οποίους έχετε ολοκληρώσει κάποιο σημαντικό έργο

»Οργανισμό ή κάποιο ίδρυμα από το οποίο έχετε λάβει υποτροφία

Διαρρύθμιση- Layout

»Να μην αφήνετε χρονικά κενά
»Να εστιάζεστε στα πιο σημαντικά
»Να περιγράφονται τα επιτεύγματα και οι εμπειρίες σας
»Να φαίνεται η εξέλιξη και η πρόοδος της πορείας σας μέχρι σήμερα
»Να διακρίνονται οι στόχοι σας
»Να σκιαγραφείτε μια προσωπικότητα σοβαρή, υπεύθυνη και αξιόπιστη

Τι να μην συμπεριλάβετε

»Μην χρησιμοποιείται ρήματα, αντωνυμίες, αρκτικόλεξα
»Προσοχή σε ορθογραφικά και συντακτικά λάθη
»Μην βάζετε καλλιτεχνήματα και διασκομητικά στο χαρτί
»Μην περιλαμβάνετε φωτογραφία (εκτός αν ζητείται) ή υπογραφή
»Αποφύγετε τα πολλά σημεία στίξης και τα άρθρα

Τέλος εάν υπάρχει η δυνατότητα, παραδόστε το βιογραφικό σας προσωπικά και επιδιώξτε έστω και μια μικρή συνάντηση με τον μελλοντικό εργοδότη σας.

Σχόλια

σχόλια

You may also like...